Scripting Games 2007 Training
An Array of Choices

介紹VBScript以及PowerShell中Array的使用方法

創作者介紹
創作者 ayowu 的頭像
ayowu

PowerShell@HungYuWu

ayowu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()